kompleksowe utrzymanie techniczne obiektów

Obsługa techniczna

Oferujemy całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Do realizacji usług wykorzystujemy urządzenia renomowanych firm polskich oraz zagranicznych. Posiadają one atesty i homologacje dopuszczające je do użytku na terenie Polski w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nasi pracownicy posiadają wszelkie wymagania i uprawnienia wymagane prawem Polskim oraz dostawców poszczególnych urządzeń i instalacji. 


Zajmujemy się serwisowaniem oraz konserwacją:

  • instalacji bezpieczeństwa (SSWiN, CCTV, KD)
  • instalacji antenowych (TVSAT, DVBT)
  • sieci informatycznych i telefonicznych
  • systemów kontroli towaru
  • instalacji nagłośnienia
  • systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
  • instalacji elektrycznych i oświetleniowych
  • usterek i awarii ogólnobudowlanych

Sposób powiadamiania o awarii realizujemy poprzez zaawansowany system informatyczny dający Klientowi szybki dostęp do wszelkich informacji o stanie zaawansowania prac dotyczących zgłoszonych awarii. Zarządzanie grupami serwisowymi odbywa się z jednego miejsca za pośrednictwem naszego Koordynatora. Zgłoszenia awarii z obiektów są wysyłane w jedno miejsce skąd odbywa się zarządzanie grupami serwisowymi co upraszcza komunikację na linii obiekt-serwis.


Ponadto każdy Klient ma przydzieloną indywidualną osobę nadzorującą, tzw. OPIEKUNA KLIENTA.

730 900 141
ZAUFALI NAM:
początek strony